راهنمای ثبت نام و عضویت مشتریان

راهنمای ثبت نام و عضویت مشتریان

مشتریان عزیز میتوانند از منوی ورود / ثبت نام در سایت بازار بزرگ سراسری اکسپرس ثبت نام نموده و در اولین خرید خود از این بازار کارت اشتراک خود را تحویل بگیرند

با در دست داشتن این کارت شما در باشگاه مشتریان این بازار شرکت داده خواهید شد و میتوانید از کلیه مزایای این بازار استفاده نمایید

مزایای خرید مشتری از بازار اکسپرس به شرح ذیل می باشد: