راهنمای نمایندگی

از متقاضیان و همچنین نمایندگان اکسپرس خواهشمندیم که تمام مواردی که در ذیل قید شده است را دقیق مطالعه نموده تا به روند کامل کار نمایندگی و تعهدات و مسولیت ها و شرح وظایف خود آشنا شوند و راهنمایی لازم در موارد متعدد در ذیل قید شده است که متقاضی نمایندگی با اختیار کامل نسبت به موضوعات ذیل اقدام به اخذ نمایندگی نماید.

درباره نمایندگی اکسپرس

کمیسیون نماینده و شرکت

مزایای نمایندگی اکسپرس

راهنمای کار با پنل نمایندگی

شرایط اولیه متقاضیان نمایندگی

نقشه شهرهای دارای نمایندگی

تقسیم بندی مناطق شهری نمایندگی

ثبت نام اولیه نمایندگی

مدارک مورد نیاز اخذ نمایندگی

راهنمای مکان نمایندگی

شرایط تاییدیه نهایی نمایندگی انحصاری