تضمین عودت وجه:
 
در هر صورتی که مشتری از خرید خود پشیمان شود و یا کالای خریداری شده را تا زمان و شرایط مقرر شده در ذیل که مدت زمان و شرایط تعویض یا عودت کالا از بین نرفته باشد مشروط بر اینکه بسته بندی کالا باز نشده و هیچ گونه عیبی در کالا ایجاد نشود و مورد استفاده نیز به هیچ وجه قرار نگرفته باشد ، مشتری می تواند کالای خود را عودت داده و فروشگاه موظف است تمام وجه مشتری در پنل کاربری مشتری عودت داده و به مشتری باز گرداند و فقط مشتری کرایه برگشت کالا را می بایست پرداخت نماید یا از حساب ایشان کسر خواهد گردید. 
 
تضمین عودت یا تعویض کالا:
شرایط تعویض یا عودت کالا:
 1- عدم تطابق
در صورتیکه کالای تحویل شده به مشتری با کالای سفارش داده شده مغایرت داشته باشد، و یا تغییر سایز برای مشتری در صورتیکه با هماهنگی قبلی انجام شده باشد. فروشگاه حداکثر در موارد شهری در همان روز و در موارد بین شهری یا بین استانی ظرف سه روز کاری نسبت به تعویض کالای ارسالی با کالای سفارش داده شده اقدام می نماید و در صورتیکه کالای مورد نظر در فروشگاه موجود نباشد، به انتخاب مشتری، با کالای مشابه دیگر تعویض یا در صورت دلخواه وجه پرداختی مشتری مسترد می گردد.
تبصره: در مواردی که قبل از باز نمودن بسته بندی امکان تطبیق سفارش و کالای تحویل شده وجود داشته باشد، لازم است مشتریان قبل از باز نمودن آن مشخصات سفارش و کالای تحویلی را بررسی نمایند زیرا در صورتیکه کالا از بسته بندی و آکبند بودن خارج شده باشد، دیگر امکان تعویض یا مرجوع نمودن آن
وجود نخواهد داشت.

 2-ایراد فنی یا معیوب بودن کالا

ایراد فنی یا معیوب بودن و مشکل داشتن کالا باید مورد تایید کارشناسان اکسپرس قرار بگیرد و این ایراد ناشی از استفاده ناصحیح از کالا خریداری شده یا مسائلی نظیر وارد شدن ضربه به دستگاه، نوسانات برق، آب خوردگی و یا سایر مشکلات عمدی نباشد.چنانچه ایراد فنی یا عیب و مشکل مورد تایید کارشناسان اکسپرس  قرار نگیرد، هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری خواهد بود.

 تبصره: تعویض یا عودت کالاهای بهداشتی از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی ، لباس زیر ،مواد غذایی پلمپ شده و بسته بندی شده و تمام مواردی که دارای بسته بندی آک و پلمپ و برچسب باشند در صورت باز شدن بر چسب یا پلمپ یا بسته بندی دیگر قابل تعویض یا عودت نمی باشد و شرکت در این گونه موارد هیچ گونه مسئولیتی ندارد (به جزء موارد استثناء مثل انقضای تاریخ کالا و...).

مدت زمان تضمین برای  عودت وجه یا تعویض  و بازگشت کالا:
 مشتریان اکسپرس  برای تست  کالای خریداری شده در موارد خرید شهری  6 ساعت در موارد بین شهری درون یک استان 1 روز و بین استانی 3 روز و در موارد پستی تا ۷ روز فرصت خواهند  داشت و در صورتیکه کالای خریداری شده دارای ایراد فنی یا معیوب باشد، فروشگاه کالا را برای آنها تعویض خواهد نمود
 
و چنانچه موجودی آن کالا در فروشگاه تمام شده باشد، مشتریان دو انتخاب خواهند داشت:
  یک: دریافت کالای مشابه به انتخاب خود
دو: استرداد وجه
لازم به توضیح است که در هر صورت این پروسه حداکثر ظرف سه روز کاری انجام خواهد شد و فروشگاه هزینه ارسال کالای تعویض شده را نیز برعهده خواهد گرفت.
 
تنها شروط لازم برای تعویض یا عودت کالا عبارتند از:
 مشتری قبل از اتمام موعد مقرر در بالا نسبت به تکمیل و ارسال فرم ایراد فنی اقدام و شماره پیگیری دریافت نماید. عدم دریافت کد رهگیری در مهلت مقرر به منزله عدم بروز ایراد فنی در مهلت  تست می باشد.ایراد فنی باید مورد تایید کارشناسان اکسپرس قرار بگیرد و این ایراد ناشی از استفاده ناصحیح از کالا خریداری شده یا مسائلی نظیر وارد شدن ضربه به دستگاه، نوسانات برق، آب خوردگی و یا سایر مشکلات عمدی نباشد.چنانچه ایراد فنی مورد تایید کارشناسان اکسپرس  قرار نگیرد، هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری خواهد بود.